Wapen Ortelsburg

Genealogie Seijnen
 


|    Home    |    Parenteel Seijnen    |    Fotoalbum    |    Kwartierstaten    |    Namenindex    |    Bronnen en links    |    Sitemap    |    Contact    | Adolf Kwiatkowski 1902-1957


Adolf, zoon van Ludwig Kwiatkowski en Wilhelmine Karczewski, is geboren in het groene Oost-Pruisische Liebenberg, maar groeide op in het grauwe Ruhrgebied. Zijn leven speelde zich voornamelijk af in Gladbeck, een mijnwerkersdorp dat in 1919 stadsrechten kreeg. Meer dan een halve eeuw later zei zijn vrouw nog steeds: "Gladbeck is een dorp, Gladbeck blijft een dorp". Ze was er zelf geboren in 1906.

Hij was zo'n zeven maanden oud toen zijn moeder stierf. Hoewel enig kind van zijn moeder, was hij niet alleen, want er waren minstens tien half- enAdolf Kwiatkowski
Adolf Kwiatkowski

stiefbroers en zussen. De eerste vrouw van zijn vader, Maria Leisner, had al een zoon en uit haar huwelijk met Ludwig bleven drie halfzussen over. Ludwigs derde vrouw, Wilhelmine Immaschewski, de stiefmoeder van Adolf, bracht ook een aantal kinderen mee. Het enig kind geboren uit dit laatste huwelijk overleefde niet.
Adolf had heel graag willen studeren en het verder schoppen dan zijn vader, maar studeren kostte veel geld. Er zat voor een kind uit een mijnwerkersgezin weinig anders op dan ook de steenkolenmijn in te gaan, want wat moest je zonder opleiding in deze kolenpot? Hij kwam terecht in de mijn Graf Moltke.
Zijn grote liefde was muziek en toen in 1920 in Gladbeck de "Wander Mandolinen-Vereins" werd opgericht was hij onmiddelijk van de partij. Thuis speelde hij het liefst op zijn citer, met "Die Dreigroschenoper" van Kurt Weill als grootste favoriet.
Hij is niet oud geworden, slechts 55 jaar. Enkele maanden nadat werd geconstateerd dat hij aan leverkanker leed is hij overleden. Als dat niet was gebeurd had hij waarschijnlijk veel last gekregen van zijn longen, want het jarenlang werken in de kolenmijn had hem stoflongen bezorgd.
 
De mijn Nordstern (Horst)
 

Graf Moltke Gladbeck

De mijn Graf Moltke (Gladbeck)
 

 

Geschiedenis en herkomst van de familie KwiatkowskiVan Oost-Pruisen naar het Ruhrgebied


In november 1896 vertrok Adolf's vader, Ludwig Kwiatkowski, vanuit Liebenberg in Oost-Pruisen naar het Ruhrgebied. Hij mocht zijn Poolse naam veranderen in een Duitse, maar Ludwig bleef wie hij was: Kwiatkowski. Van beroep was hij wagenmaker, net als zijn vader, nu werd hij mijnwerker. Hij kwam terecht in de mijn Nordstern in Horst bij Gelsenkirchen (thans Gelsenkirchen-Horst).
In de daarop volgende jaren keerde hij regelmatig terug naar Liebenberg. Rond 1900 kwam het hele gezin naar Horst, maar na het overlijden van zijn eerste vrouw vertrok hij in oktober 1901 met de kinderen weer naar Liebenberg. Daar werd Adolf geboren, als enig kind van zijn tweede vrouw. Niet lang daarna verhuisden ze weer naar het westen.Ligging district Ortelsburg in Oost-Pruisen


De Kwiatkowski's kwamen uit het district Ortelsburg, dat met het grootste grondgebied in Oost-Pruisen één van de armste was.
Het was een dun bevolkt gebied met veel dichte en haast ondoordringbare wouden.
De voornamelijk arme agrarische bevolking bestond uit Polen, Duitsers en Pruisen, de laatsten iets in de meerderheid. De meesten waren evangelisch (ook de familie Kwiatkowski), een deel was katholiek. Het grensde toen aan de zuidkant aan Polen, nu maakt het al meer dan een halve eeuw deel uit van Polen.
De spoorwegaansluiting van 1883 bracht geen verbetering voor de arme bevolking. Rond 1900 trokken daarom veel Ortelsburgers naar het Ruhrgebied, waar in de kolenmijnen volop werk te vinden was, vooral in en rond Gelsenkirchen. Niet voor niets kreeg Gelsenkirchen in die tijd de bijnaam "Klein-Ortelsburg".
 Ligging Friedrichshof en Liebenberg in het district Ortelsburg

Ludwig kwam met zijn gezin uit Liebenberg, een klein boerendorpje waar men voortdurend te kampen had met wateroverlast. De oogsten waren karig en de weilanden stonden regelmatig blank. De aanleg van het Ostkanaal in 1870 bracht enige verbetering, maar was niet voldoende. Sinds 1945, toen alle Duitse plaatsnamen in het voormalig Oost-Pruisen werden vervangen door een Poolse, heet het Klon.
Ludwig is geboren in Auerswalde, niet meer dan een gehucht dat hooguit op een wandelkaart voorkomt (in 1939 telde het slechts 85 inwoners), zo'n 2 kilometer van Liebenberg gelegen. In 1938 werd het omgenoemd tot Neu Suchoross, vanaf 1945 heet het Nowy Suchoros.
Zijn vader, Johann, kwam uit Friedrichshof, een gezellig  marktplaatsje aan de rivier de Rosogga. Men leefde er van de landbouw en dreef handel met het toen nabijgelegen Polen. In 1945 kreeg het de naam Rozogi.

 

 
Liebenberg

Oude houten boerderijen in Liebenberg

Friedrichshof

Historisch plaatje van Friedrichshof
 
 

Familielegende

Er bestaat een oude familielegende over stamvader Kwiatkowski, die in Kurland (thans het zuiden van Letland) als baby werd achtergelaten in het bos. De plaatselijke boswachter, ene meneer Kwiatkowski, vond de baby, nam hem mee en adopteerde hem. Zijn herkomst en werkelijke naam werden nooit achterhaald. Zo kreeg deze vondeling de naam Kwiatkowski en groeide op binnen het gezin van de boswachter.
Hij trouwde en stichtte zelf een gezin, maar werd niet oud. Al op 25-jarige leeftijd stierven hijzelf en zijn vrouw aan de pest. Wel liet hij voldoende kindjes na met de naam Kwiatkowski voor een omvangrijk nageslacht. Wanneer dit allemaal zou hebben plaatsgevonden is niet bekend. Misschien overleed het echtpaar tijdens de grote pest van 1709-1711, maar het kan net zo goed in een andere periode zijn geweest. Wel is de naam zeer toepasselijk voor een in het bos gevonden baby, want Kwiatkowski betekent letterlijk vertaald: bloemetje.


 

Irmgard Angersbach-Schenda

De gegevens uit onderstaande kwartierstaat zijn (met uitzondering van generatie 1) verzameld door Irmgard Angersbach-Schenda. Ook stelde zij fotokopiën van een aantal familiefoto's ter beschikking.
Irmgard is geboren in 1938 als dochter van Friedrich Wilhelm Schenda en Wilhelmine Kwiatkowski.
Haar onderzoek richtte zich voornamelijk op de familie Schenda uit Oost-Pruisen.
Irmgard is overleden in 2019.
 

Familienstammbaum

Meine Familie lebt(e), weil meine Vorfahren ihr das Leben schenkten. Mit der Geburt gaben sie ihre Gene weiter, dadurch Erbanlagen, bestimmte Charakterzüge, Aussehen, das Umfeld die Lebenskultur, das Verständnis und die Möglichkeit uns in einem sozialen Verband geborgen zu fühlen. Jeder gehört zu einer Familie, die durch viele Einzigartigkeiten geprägt ist.
Mich, als Familienangehörige der Familie Schenda, fühle mich am stärksten mit dem Ruhrgebiet und Ostpreußen verbunden. Seit fast 15 Jahren suche ich nun nach meinen Vorfahren und dieses mit Erfolg.

Irmgard Angersbach

Die Familie hat mehrere Jahrhunderte im Gebiet der Masuren gelebt. Wer waren unsere Vorfahren? Die Historiker haben herausgefunden, das das Gebiet um Neidenburg, im zweiten Jahrhundert nach der Zeitrechnung, von Vandalen besiedelt war. (Diese kamen als Nordgermanen aus Jütland, Norddänemark) Es waren ein Teil der Germanenstämme, neben Goten und Gepiden die ca. 300 Jahre die Masuren besiedelten. Nachdem nun der größte Teil dieser Germanenstämme ins Schwarzmeergebiet zogen, sind ein Teil der Vandalen in Neidenburg sesshaft geworden. Später sind slawische Stämme nachgerückt, bis dann die Preussen das Gebiet eroberten und heute gehört es, wie mann weiß zu Polen.

Gehören wir nun zu den alten Germanen aus dem Norden - sind wir nachgerückte Slawen oder Preussen? Sicher eine gute Mischung aus vielen Generationen des Zusammenlebens - oder sind wir frühe Einwanderer?
Wünsche den Gleichgesinnten eine spannende Einsicht und gute Erfolge beim weiteren ahnen(ungs) vollem Suchen!

Eure Irmgard Angersbach geborene Schenda.
 
Familiefoto

Adolf Kwiatkowski is met zijn gezin aanwezig bij de viering van het 50-jarig huwelijk van Michael Kwiatkowski en Marie Karczewski. Zowel bruid als bruidegom zijn bloedverwanten van Adolf, want deze Michael is een neef van zijn vader en Marie is een zus van zijn moeder, dus de tante van Adolf.
Niet iedereen die op de foto staat komt voor in de kwartierstaat. Personen de wel in de kwartierstaat voorkomen zijn doorgelinkt, de namen staan onder de foto.

 

Kwiatkowski's voor het Rathaus in Gladbeck, 1951
ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Michael Kwiatkowski en Marie Karczewski.

   van links naar rechts, van achter naar voor:

1e rij :

1- Margarete Fokkema (partner van nr 30), 2- ? (vrouw), 3- Emma ... (partner van nr 11),
4- Werner Kwiatkowski (zoon van nr 11), 5- Willi Waschkowski  (zoon van nr 12), 6- Lothar Kwiatkowski (zoon van nr 17),
7- Heinz Winkel (kleinzoon van nr 26), 8- Hans Reith (partner van nr 12), 9- ?

2e rij :

10- Karl-Heinz Kwiatkowski (zoon van nr 11), 11- Paul Kwiatkowski (zoon van nr 26),
12- Frieda Kwiatkowski (dochter van nr 26), 13- ? (vrouw)

3e rij :

14- ... Kwiatkowski (nichtje van nr 26), 15- ... Kwiatkowski (nichtje van nr 26), 16- Agnes ... (partner van nr 17),
17- Heinrich Kwiatkowski (zoon van nr 26), 18- Wilhelm (Willi) Holtkamp (partner van nr 19),
19- Liesel Kwiatkowski (dochter van nr 26), 20- Georg Irmler (partner van nr 21),
21- Emma Kwiatkowski (dochter van nr 26), 22- Johann Kwiatkowski

4e rij :

23- Luise Kwiatkowski (zus van nr 26), 24- Joseph Schmilewski (partner van nr 23), 25- Marie Karczewski (de bruid),
26- Michael Kwiatkowski (de bruidegom), 27- Sigrid Irmler (dochter van nr 21),
28- Ilse Waschkowski (dochter van nr 12),
29- Edith Kwiatkowski (dochter van nr 30), 30- Adolf Kwiatkowski (neefje van nr 25),
31- Irene Kwiatkowski (dochter van nr 30)

5e rij :

32- Brigitte Holtkamp (dochter van nr 19), 33- Dieter Kwiatkowski (zoon van nr 30), 34- ? (jongen),
35- Ulrich Irmler (zoon van nr 21)

Een kwartierstaat is een lijst met voorouders van een bepaald persoon. Andere namen horen hier eigenlijk niet in thuis. Naast de kwartierstaten worden echter ook de broers en zussen genoemd met hun partners en schoonouders, voor zover ze bekend zijn. Een lijst met gezinnen is tenslotte veel informatiever dan een lijst met echtparen. Ze staan rechts van de kwartierstaat.

Heb je interesse in een van de hier voorkomende familienamen, vragen of opmerkingen: stuur een mailtje!
Correcties of aanvullingen zijn ook van harte welkom.

 

 boom groot
 

boom klein
boom kleinboom klein


Kwartierstaat van Adolf Kwiatkowski

 

Generatie 1  (kwartierdrager)
 


Kinderen van de echtparen uit de kwartierstaat
 

1 Adolf Kwiatkowski, geboren op woensdag 30 april 1902 in Liebenberg (Oost-Pruisen), zoon van
Ludwig Kwiatkowski en Wilhelmine Karczewski.
Adolf is overleden op zondag 14 juli 1957 in Gladbeck (Ruhrgebied, Duitsland), 55 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Beroep: mijnwerker.
Hij trouwde in Gladbeck met Margarete (Martha of Gretchen) Fokkema, geboren op dinsdag 24 april 1906 in Gladbeck, dochter van Evert Fokkema en Jantje van der Meer. Gretchen (Martha) is overleden op maandag 18 december 1989 in Gladbeck, 83 jaar oud.
Notitie bij Martha (Gretchen): Beroep: van maart 1923 tot mei 1929 dienstbode in Amsterdam.
(zie ook: kwartierstaat van Margarete Fokkema)

 Kinderen van Adolf Kwiatkowski en Margarete Fokkema:

I. Kurt Kwiatkowski, geboren op donderdag 16 augustus 1934 in Gladbeck. Kurt is overleden in 1935 in Gladbeck, ongeveer 11 maanden oud.
II. Irene Kwiatkowski, geboren op vrijdag 19 februari 1937 in Gladbeck. Irene is overleden op maandag 6 september 1999 in Gladbeck, 62 jaar oud.
Zij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 20 december 1961 in Gladbeck met Heinz Schwertfeger, geboren op zaterdag 30 augustus 1930. Heinz is overleden op woensdag 27 december 2006 in Dorsten, 76 jaar oud. 
III. Edith Kwiatkowski, geboren op zaterdag 10 september 1938 in Gladbeck. Edith is overleden op woensdag 26 februari 2020 in Weesp, 81 jaar oud.
Zij trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 24 mei 1962 in Gladbeck met Nicolaas (Nico) Seijnen, geboren op woensdag 3 december 1924 in Amsterdam, zoon van Pieter (Piet) Seijnen en Elisabeth (Betje) Ferwerda. Nico is overleden op maandag 10 januari 1994 in Almere, 69 jaar oud.
(Zie ook de kwartierstaten van Pieter Seijnen en Elisabeth Ferwerda.)
IV. NN Kwiatkowski, geboren omstreeks 1941 in Gladbeck. Hij is direkt na de geboorte overleden.
V. Dieter Max Kwiatkowski, geboren op vrijdag 21 april 1944 in Gladbeck. Dieter is overleden op zaterdag 18 september 2010, 66 jaar oud.
Hij trouwde met Brigitte Bojahr, geboren in 1951. Het huwelijk werd ontbonden.
Hij trouwde, 48 jaar oud, op donderdag 10 september 1992 in Gladbeck met Gisela Brendel, geboren op maandag 13 december 1954. Gisela is overleden in december 2016 in Gladbeck, 62 jaar oud.


achter: Adolf en Martha
voor: Edith, Dieter en Irene Kwiatkowski
 
Kurt Kwiatkowski

 
Edith en Irene Kwiatkowski

Edith Kwiatkowski voor de
Heilig Kreuz Kirche
in Gladbeck


Irene Kwiatkowski


Dieter KwiatkowskiEr zijn nog meer foto's!Generatie 2 
(ouders)
 


 

2 Ludwig Kwiatkowski, geboren op maandag 21 september 1863 in Auerswalde (Oost-Pruisen), zoon van Johann Kwiatkowski en Charlotte August. Ludwig is overleden in 1945 in Gelsenkirchen-Horst (Ruhrgebied), 81 jaar oud (nadat hij bij een luchtaanval van de trap was gevallen).
Notitie bij Ludwig: Beroepen: wielenmaker, wagenmaker (in Liebenberg, Oost-Pruisen), mijnwerker (in Horst).
Familienaam Kwiatkowski in Oost-Pruisen ook vermeld als "Kwiatkowsky".

Ludwig (1) trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 6 maart 1888 in Friedrichshof (Oost-Pruisen) met Maria Leisner, 25 jaar oud. Maria is geboren op zondag 23 november 1862 in Liebenberg, dochter van Wilhelm Leisner en Maria Sewczyk. Maria is overleden op vrijdag 24 mei 1901 in Horst, 38 jaar oud.
Notities bij Maria: zij had al een kind voor haar huwelijk met Ludwig: Michael Leisner, geboren op vrijdag 6 januari 1888 in Liebenberg, hij was verwekt door een herenboer. Michael is overleden op zondag 8 juli 1973 in Oer-Erkenschwick (Ruhrgebied), 85 jaar oud.
Zie ook notitie bij Regine Leisner.

 


Ludwig Kwiatkowski
 Ludwig (2) trouwde omstreeks 1901 met:

 Kinderen van Ludwig Kwiatkowski en Maria Leisner:

I. Auguste Kwiatkowski, geboren op zondag 31 augustus 1890 in Liebenberg. Auguste is overleden op woensdag 6 januari 1954 in Gladbeck, 63 jaar oud.
Zij trouwde met Johann Glinka.
II. Maria Kwiatkowski, geboren op dinsdag 6 september 1892 in Liebenberg. Maria is overleden op woensdag 3 februari 1960 in Frankfurt a.M., 67 jaar oud.
Zij trouwde met Friedrich Syttkus, geboren op zaterdag 25 oktober 1890. Friedrich is overleden op zondag 4 mei 1941, 50 jaar oud.
III. Wilhelmine Kwiatkowski, geboren op donderdag 5 juli 1894 in Liebenberg. Wilhelmine is overleden op maandag 5 januari 1987 in München, 92 jaar oud.
Zij trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 31 december 1912 in Horst met Friedrich Wilhelm Schenda, geboren op maandag 7 juli 1890 in Schuttschen (Kreis Neidenburg/Oost-Pruisen), zoon van Friederich Schenda en Maria Gorczyca. Friedrich Wilhelm is overleden op zondag 16 juli 1944 in Gelsenkirchen-Horst, 54 jaar oud.
Notitie bij Friedrich Wilhelm: Beroepen: staalkeurder, spoorwegbeamte, mijnwerker.
Notitie bij Wilhelmine en Friedrich: hun dochter
Irmgard verzamelde een groot deel van de gegevens in deze kwartierstaat.
IV. Rosina (Rosa) Kwiatkowski, geboren op woensdag 2 september 1896 in Liebenberg. Rosa is overleden op maandag 1 oktober 1900, 4 jaar oud.
V. Johann Kwiatkowski, geboren in 1898 in Liebenberg. Johann is overleden op woensdag 4 oktober 1899, 1 jaar oud.

Auguste Kwiatkowski

Auguste, Karl en Johann Glinka  

Auguste Kwiatkowski

Auguste, Karl en Johann Glinka
 

Maria Kwiatkowski

Friedrich Syttkus

Wilhelmine Kwiatkowski

Friedrich Schenda

Maria Kwiatkowski en Friedrich Syttkus
 

Wilhelmine Kwiatkowski en Friedrich Schenda

3 Wilhelmine Karczewski, geboren omstreeks 1877 in Liebenberg (Oost-Pruisen), dochter van
Wilhelm Karczewski en Regine Leisner. Wilhelmine is overleden omstreeks 1902, 25 jaar oud.

Ludwig (3) trouwde met Wilhelmine Immaschewski.
Notitie bij Wilhelmine: Zij had al een aantal kinderen toen zij met Ludwig trouwde. Ze waren meer dan 35 jaar getrouwd.

Wilhelmine Immaschewski
Wilhelmine Immaschewski

 Kind van Ludwig Kwiatkowski en Wilhelmine Karczewski:

I. Adolf Kwiatkowski (Zie 1)

Margarete Fokkema en Adolf Kwiatkowski
Margarete Fokkema en Adolf Kwiatkowski

 

 Kind van Ludwig Kwiatkowski en Wilhelmine Immaschewski:

I. NN Kwiatkowski, overleden.Generatie 3 
(grootouders)
 


 

4 Johann Kwiatkowski, geboren op zaterdag 8 oktober 1825 in Friedrichshof (Oost-Pruisen), zoon van
Ignatius Kwiatkowski en Maria Jaschinski. Johann is overleden vóór dinsdag 6 maart 1888 in Auerswalde.
Notitie bij Johann: Beroepen: loswerker, loswerkman, wagenmaker.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 27 januari 1848 in Friedrichshof met:

5 Charlotte August, 21 jaar oud, geboren op zaterdag 8 april 1826 in Liebenberg (Oost-Pruisen), dochter van Daniel August en Charlotte Schack. Charlotte is overleden na dinsdag 6 maart 1888.Liebenberg
Oude houten boerderij in Liebenberg

 Kinderen van Johann Kwiatkowski en Charlotte August:

I. Carline Kwiatkowski, geboren op zaterdag 13 januari 1849 in Liebenberg.
II. Adam Kwiatkowski, geboren op donderdag 22 augustus 1850 in Liebenberg.
III. Ewa Kwiatkowski, geboren op woensdag 20 juli 1853 in Friedrichshof.
IV. Ewa Kwiatkowski, geboren op zaterdag 18 november 1854 in Liebenberg. Ewa is overleden omstreeks 1954.
Notitie bij Ewa: ze werd 100 jaar oud.
V. Johann Kwiatkowski, geboren op zaterdag 28 november 1857 in Liebenberg.
Notities bij Johann: Milit. Attest 02-01-1876.
Beroepen: wagenmaker (in Liebenberg), mijnwerker (in Horst).
Johann trouwde drie keer. Zijn 1e vrouw stierf aan kanker, samen hadden ze 5 kinderen: Wilhelm, Johann Gustav, Maria, Auguste en Henriette. Zijn 2e vrouw stierf aan ademnood, zijn 3e vrouw was zeer jong.
Zie onderstaande foto.

VI. Friedrich Kwiatkowski, geboren op donderdag 22 maart 1860 in Auerswalde. Friedrich is overleden op vrijdag 6 april 1860 in Auerswalde, 15 dagen oud.
VII. Maria Kwiatkowski, geboren op vrijdag 12 april 1861 in Auerswalde. Maria is overleden op dinsdag 23 mei 1871 in Liebenberg, 10 jaar oud (oorzaak: entzündungsfieber).
VIII. Ludwig Kwiatkowski (Zie 2)


                Johann Kwiatkowski (geb. 1857) met gezin
 geheel links: zoon Wilhelm, midden achter: zoon Johann Gustav

6 Wilhelm Karczewski, geboren op zaterdag 23 juli 1853 in Liebenberg (Oost-Pruisen). Wilhelm is overleden op zaterdag 19 januari 1907, 53 jaar oud.
Notitie bij de familie Karczewski:
Aanvankelijk heten ze "von Karczewski", maar nadat ze voor de vierde keer waren betrapt op paardensmokkel werd het "von" voor hun naam ingetrokken.
Hij trouwde met:

7 Regine Leisner, dochter van (?) Wilhelm Leisner en Maria Sewczyk.
Notitie bij Regine: Volgens mondelinge overlevering is Regine waarschijnlijk een zus van Maria Leisner, die volgens het doopregister Friedrichshof (Oost-Pruisen) een dochter is van Wilhelm Leisner en Maria Sewczyk. Bij het huwelijk van Maria Leisner in 1888 staat Maria Sewczyk als haar overleden moeder vermeld, maar op de overlijdensakte van Maria Leisner (uit het bevolkingsregister Gelsenkirchen-Horst) wordt Regine Leisner als moeder vermeld. Dat laatste kan niet waar zijn, maar het maakt het wel aannemelijk dat Regine naaste familie van Maria is. Toch blijft het onduidelijk of Regine Leisner ook een dochter is van Wilhelm Leisner en Maria Sewczyk.

 Kinderen van Wilhelm Karczewski en Regine Leisner:

I. Wilhelmine Karczewski (Zie 3)
II. Marie Karczewski, geboren op vrijdag 29 december 1882 in Liebenberg. Marie is overleden op maandag 17 januari 1972 in Gladbeck, 89 jaar oud.
Zij trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 9 november 1901 in Horst (Ruhrgebied) met Michael Kwiatkowski, geboren op maandag 1 juli 1878 in Markshöfen (Kreis Ortelsburg/Oost-Pruisen), zoon van Michael Kwiatkowski en Charlotte Kupka. Michael is overleden op vrijdag 30 oktober 1964 in Gladbeck, 86 jaar oud.
Notitie bij Marie en Michael: Ze kregen 6 kinderen: Heinrich, Paul Friedrich (Paul), Elfriede Hedwig (Frieda), Martha Maria, Emma en Luise (Liesel). Zie onderstaande foto.
Zie ook de Familiefoto van hun 50-jarig huwelijk.
III. Johann Karczewski, geboren in 1893 in Liebenberg. Johann is overleden op donderdag 11 april 1918, 25 jaar oud (oorzaak: gesneuveld in WO I).  Zie onderstaande foto.

 


              Marie Karczewski en haar oudste kinderen:
      Paul, Frieda, Emma, Martha en Heinrich Kwiatkowski
                 achter: haar broer Johann KarczewskiGeneratie 4  (overgrootouders)
 


 

8 Ignatius Kwiatkowski, geboren omstreeks 1795 (?).
Notitie bij Ignatius: Beroep: schoenmaker.
Hij trouwde met:

9 Maria Jaschinski.

 Kinderen van Ignatius Kwiatkowski en Maria Jaschinski:

I. Johann Kwiatkowski (Zie 4)
II. Michael  Kwiatkowski.
Hij trouwde met Charlotte Kupka.
Notitie bij Michael en Charlotte: Hun zoon Michael trouwde met Marie Karczewski, dochter van Wilhelm Karczewski en Regine Leisner. Zie ook de Familiefoto van hun 50-jarig huwelijk.

10 Daniel August, geboren omstreeks 1796 (?).
Notitie bij Daniel: Beroep: boswachter.
Hij trouwde met:

11 Charlotte Schack.

 Kind van Daniel August en
 Charlotte Schack:

I. Charlotte August (Zie 5)

Friedrichshof
Historisch plaatje van Friedrichshof

14 Wilhelm Leisner, geboren omstreeks 1830 (?). Wilhelm is overleden na dinsdag 6 maart 1888.
Notitie bij Wilhelm: Beroep: keuterboer en akkerbouwer in Liebenberg (Oost-Pruisen).
Hij trouwde met:

15 Maria Sewczyk. Maria is overleden vóór dinsdag 6 maart 1888.
 

 Kinderen van Wilhelm Leisner en Maria Sewczyk:

I. (?) Regine Leisner (Zie 7)
II. Maria Leisner, geboren op zondag 23 november 1862 in Liebenberg. Maria is overleden op vrijdag 24 mei 1901 in Horst, 38 jaar oud.
Zij trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 6 maart 1888 in Friedrichshof met Ludwig Kwiatkowski (Zie 2).Index bij de kwartierstaat van Adolf Kwiatkowski

(onbekend), Agnes Zie familiefoto
(onbekend), Emma Zie familiefoto
August, Charlotte (*08-04-1826, †>06-03-1888) 5
August, Daniel (*±1796) 10
Bojahr, Brigitte (*1951) Schoondochter van 1
Brendel, Gisela (*13-12-1954, †?-12-2016) Schoondochter van 1
Ferwerda, Elisabeth (*28-07-1883, †26-03-1925) Schoonmoeder van kind van 1
Fokkema, Evert (*16-04-1876, †21-02-1931) Schoonvader van 1
Fokkema, Margarete (*24-04-1906, †18-12-1989) Partner van 1
Glinka, Johann Schoonzoon van 2
Gorczyca, Maria (*19-09-1848, †01-04-1915) Schoonmoeder van kind van 2
Holtkamp, Brigitte (*1948) Zie familiefoto
Holtkamp, Wilhelm (*1922) Zie familiefoto
Immaschewski, Wilhelmine Partner van 2
Irmler, Georg Zie familiefoto
Irmler, Sigrid Zie familiefoto
Irmler, Ulrich Zie familiefoto
Jaschinski, Maria 9
Karczewski, Johann (*1893, †11-04-1918) Zoon van 6
Karczewski, Marie (*29-12-1882, †17-01-1972) Dochter van 6
Karczewski, Wilhelm (*23-07-1853, †19-01-1907) 6
Karczewski, Wilhelmine (*±1877, †±1902) 3
Kupka, Charlotte Schoondochter van 8
Kwiatkowski, ... Zie familiefoto
Kwiatkowski, ... Zie familiefoto
Kwiatkowski, Adam (*22-08-1850) Zoon van 4
Kwiatkowski, Adolf (*30-04-1902, †14-07-1957) 1
Kwiatkowski, Auguste (*31-08-1890, †06-01-1954) Dochter van 2
Kwiatkowski, Auguste Kleindochter van 4
Kwiatkowski, Carline (*13-01-1849) Dochter van 4
Kwiatkowski, Dieter Max (*1944) Zoon van 1
Kwiatkowski, Edith (*10-09-1938, †26-02-2020) Dochter van 1
Kwiatkowski, Elfriede Hedwig (*21-07-1905, †1992) Kleindochter van 6
Kwiatkowski, Emma (*22-11-1909) Kleindochter van 6
Kwiatkowski, Ewa (*20-07-1853) Dochter van 4
Kwiatkowski, Ewa (*18-11-1854, †±1954) Dochter van 4
Kwiatkowski, Friedrich (*22-03-1860, †06-04-1860) Zoon van 4
Kwiatkowski, Heinrich (*18-09-1902, †1985) Kleinzoon van 6
Kwiatkowski, Henriette Kleindochter van 4
Kwiatkowski, Ignatius (*±1795) 8
Kwiatkowski, Irene (*19-02-1937, †06-09-1999) Dochter van 1
Kwiatkowski, Johann (*08-10-1825, †<06-03-1888) 4
Kwiatkowski, Johann (*28-11-1857) Zoon van 4
Kwiatkowski, Johann (*1898, †04-10-1899) Zoon van 2
Kwiatkowski, Johann Zie familiefoto
Kwiatkowski, Johann Gustav (*23-09-1901, †1991) Kleinzoon van 4
Kwiatkowski, Karl-Heinz (*20-09-1937, †26-04-1995) Zie familiefoto
Kwiatkowski, Kurt (*16-08-1934, †1935) Zoon van 1
Kwiatkowski, Lothar (*1928) Zie familiefoto
Kwiatkowski, Ludwig (*21-09-1863, †1945) 2
Kwiatkowski, Luise Zie familiefoto
Kwiatkowski, Luise (*1922) Kleindochter van 6
Kwiatkowski, Maria (*12-04-1861, †23-05-1871) Dochter van 4
Kwiatkowski, Maria (*06-09-1892, †03-02-1960) Dochter van 2
Kwiatkowski, Maria Kleindochter van 4
Kwiatkowski, Martha Maria (*10-10-1909, †1941) Kleindochter van 6
Kwiatkowski, Michael Zoon van 8
Kwiatkowski, Michael (*01-07-1878, †30-10-1964) Schoonzoon van 6
Kwiatkowski, NN Kind van 2
Kwiatkowski, NN (*±1941, †±1941) Zoon van 1
Kwiatkowski, Paul Friedrich (*20-12-1903, †1980) Kleinzoon van 6
Kwiatkowski, Rosina (*02-09-1896, †01-10-1900) Dochter van 2
Kwiatkowski, Werner (*1934) Zie familiefoto
Kwiatkowski, Wilhelm Kleinzoon van 4
Kwiatkowski, Wilhelmine (*05-07-1894, †05-01-1987) Dochter van 2
Leisner, Maria (*23-11-1862, †24-05-1901) Dochter van 14
Leisner, Michael (*06-01-1888, †08-07-1973) Stiefzoon van 2
Leisner, Regine 7
Leisner, Wilhelm (*±1830, †>06-03-1888) 14
Meer van der, Jantje (*19-08-1876, †27-04-1939) Schoonmoeder van 1
Reith, Hans Zie familiefoto
Schack, Charlotte 11
Schenda, Friederich (*18-04-1842, †01-03-1923) Schoonvader van kind van 2
Schenda, Friedrich Wilhelm (*07-07-1890, †16-07-1944) Schoonzoon van 2
Schenda, Irmgard (*15-05-1938, †02-08-2019) Kleindochter van 2
Schmilewski, Joseph Zie familiefoto
Schwertfeger, Heinz (*30-08-1930, †27-12-2006) Schoonzoon van 1
Seijnen, Nicolaas (*03-12-1924, †10-01-1994) Schoonzoon van 1
Seijnen, Pieter (*02-06-1882, †25-12-1953) Schoonvader van kind van 1
Sewczyk, Maria  (†<06-03-1888) 15
Syttkus, Friedrich (*25-10-1890, †04-05-1941) Schoonzoon van 2
Waschkowski, Ilse Zie familiefoto
Waschkowski, Willi Zie familiefoto
Winkel, Heinz Zie familiefoto
  

 

Home | Kwartierstaten | Pieter Seijnen | Elisabeth Ferwerda | Adolf Kwiatkowski | Margarete Fokkema